Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Uncategorised

Informacje ogólne

Zarząd Dróg Powiatowych

44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 49

Telefon 324227478, 324227874

FAX 324227479

Godziny urzędowania (poniedziałek - piątek)

7.00 - 15.00

WWW www.bip.zdp.powiatrybnicki.pl  

e-mailTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych :

 • Dyrektor - D
  • Sekcja Dróg - SD
  • Sekcja Mostów - SM
  • Główny Księgowy
   • Sekcja Księgowo-Organizacyjna - SKO
  • Kierownik Grupy Robót (KGR)
   • Grupa Robót

 

Graficzna reprezantacja struktury organizacyjnej.

Zakres działalności

Wykaz podstawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania i budowy dróg i mostów (na podstawie art. 52 i 127 Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa Dz. U Nr 106/98 )

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia.
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi  w zarządzie organu zarządzającego drogą
 18. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.

Przedmiot działalności

Opis przedmiotu działalności

Wykaz dróg

Wykaz dróg powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

Zobacz mapę

Lp.

Nazwa lub nr drogi

Nazwa drogi/ulicy

Długość
[m]

Km
początku

Km
końca

Przebieg

   Klasa

1.

2906S

Książenice - ul. Klimka

3 335.0

0+000

3+335

od skrzyżowania z DP 2907S do granicy z miastem Rybnik

L

2.

2907S

Książenice - ul. Ks. Pojdy

3 877.0

3+648

7+525

od granicy z powiatem gliwickim do granicy z miastem Rybnik

Z

3.

3536S

Sumina - ul. Dworcowa, Zwonowice - ul. Sumińska, Wyzwolenia

6 025.0

3+439

9+464

od granicy z powiatem raciborskim do granicy z miastem Rybnik

Z

4.

3537S

Adamowice - ul. Szkolna

1 495.0

0+343

1+838

od granicy powiatu raciborskiego do skrzyżowania z DP 5604S

L

5.

3538S

Pstrążna - ul. Morcinka

1 089.0

1+000

2+089

od granicy powiatu raciborskiego do skrzyżowania z DW 923

L

6.

3546S

Raszczyce - ul. Szkolna

583.0

1+885

2+468

od granicy z powiatem raciborskim do skrzyżowania z DW 923

L

7.

5025S

Sumina - ul. Dworcowa, Lyski - ul. Wygony, Dworcowa, Kamionki, Łuków - ul. Wolności, Czernica - ul. Wolności

8 022.0

0+000

8+022

od skrzyżowania z DP 3536S do granicy powiatu wodzisławskiego

Z

8.

5026S

Gaszowice - ul. Rydułtowska, Piece - ul. Rydułtowska

2 943.0

0+000

2+943

od skrzyżowania z DP 5608S do granicy powiatu wodzisławskiego

Z

9.

5311S

Szczejkowice - ul. Palowicka, Palowice - ul. Wiejska

5 505.0

0+000

5+505

od skrzyżowania z DW 924 do granicy z powiatem mikołowskim

Z

10.

5312S

Bełk - ul. Palowicka, Palowice - ul. Bełkowska, Dębowa

5 688.0

0+000

5+688

od skrzyżowania z DW 925 do granicy z powiatem mikołowskim

Z

11.

5341S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Prosta, Ornontowicka

1 938.0

0+000

1+938

od skrzyżowania z DP 5343S do granicy powiatu mikołowskiego

L

12.

5343S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Furgoła, Jesionka, Zabrzańska

6 624.0

0+000

6+624

od skrzyżowania z DW 924 do granicy z powiatem mikołowskim

Z

13.

5601S

ul. Rybnicka (Nowa Wieś), ul. Sikorskiego (Lyski), ul. Rybnicka (Lyski, Sumina), ul. Wolności (Sumina), ul. Sumińska (Gaszowice, Szczerbice, Jejkowice), ul. Główna (Jejkowice)

9 867.0

0+000

9+867

od skrzyżowania z DW 923 do granicy miasta Rybnik

Z

14.

5604S

Raszczyce - ul. Raciborska, Adamowice - ul. Rybnicka, Bogunice - ul. Raciborska

7 818.0

0+000

7+818

od skrzyżowania z DW 923 do skrzyżowania z drogą powiatową DP 5025S

L

15.

5608S

Sumina - ul. Rybnicka, Gaszowice - ul. Wiejska, Rybnicka, Szczerbice - ul. Rybnicka, Jejkowice - ul. Główna

5 060.0

0+000

5+060

od skrzyżowania z DP 5601S w Suminie do skrzyżowania z DP 5601S w Jejkowicach

Z

16.

5610S

Jankowice - ul. Nowa

4 140.0

2+314

6+454

od granicy miasta Rybnik (Popielów) do granicy miasta Rybnik (Boguszowice)

Z

17.

5611S

Świerklany - ul. Plebiscytowa

832.0

5+808

6+640

od granicy miasta Rybnik (Boguszowice) do skrzyżowania z DW 929

Z

18.

5612S

Świerklany - ul. Boryńska

2 217.0

0+000

2+217

od skrzyżowania z DW 932 do granicy miasta Jastrzębie - Zdrój

Z

19.

5613S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Ks. Pojdy, Przegędza - ul. Leszczyńska

3 737.0

0+000

3+737

od granicy miasta Rybnik do skrzyżowania z DW 925

Z

20.

5614S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Parkowa, Bełk - ul. Wolności

3 487.0

0+000

3+487

od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z DW 925

Z

21.

5617S

Gaszowice - ul. Kolejowa, Łuków - ul. Kolejowa

1 923.0

0+000

1+923

od skrzyżowania z DP 5608S do skrzyżowania z DP 5025S

Z

22.

5618S

Czernica - ul. Powstańców, Pstrążna - ul. Topolowa

3 223.0

0+000

3+223

od skrzyżowania z DP 5025S do skrzyżowania z DW 923

L

23.

5620S

Jejkowice - ul. Niedobczycka, Świerkowa

1 686.0

0+000

1+686

od skrzyżowania z DP 5601S do granicy miasta Rybnik

Z

24.

5621S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Przemysłowa, Górnicza, Odrodzenia

4 421.0

0+000

4+421

od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z DP 5343S

L

25.

5625S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Armii Krajowej

2 389.0

0+000

2+389

od skrzyżowania z DP 5613S do skrzyżowania z DW 924

Z

26.

5627S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Cmentarna, Szewczyka, Rybnicka

3 923.0

0+000

3+923

od skrzyżowania z DW 924 do skrzyżowania z DP 5613S

ul.Cmentarna Z

/L

27.

5628S

Czerwionka-Leszczyny - ul. Bełkowska

3 748.0

0+000

3+748

od skrzyżowania z DP 5343S do skrzyżowania z DP 5614S

L

28.

7806S

Świerklany - ul. Szerocka

1 701.0

0+000

1+701

od skrzyżowania z DP 5612S do granicy miasta Jastrzębie - Zdrój

Z

RAZEM DRÓG POWIATOWYCH W POWIECIE RYBNICKIM - 107 255.0 m

OZNACZENIA:

L – droga lokalna
Z – droga zbiorcza

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (wykaz dróg.pdf)Wykaz drógWykaz dróg powiatowychPatryk Kowalczyk40 kB3842019-05-10 11:102019-05-10 11:21