Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Akty prawne

Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (j.t. Dz.U. Dz 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami) na wniosek Komisji Drogownictwa, transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Zarządu Powiatu Rada Powiatu uchwala:

Czytaj więcej: Uchwała Nr XVIII/91/04  Rady Powiatu w Rybniku...