Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Struktura organizacyjna

Struktura Organizacyjna Zarządu Dróg Powiatowych :

 • Dyrektor - D
  • Sekcja Dróg - SD
  • Sekcja Mostów - SM
  • Główny Księgowy
   • Sekcja Księgowo-Organizacyjna - SKO
  • Kierownik Grupy Robót (KGR)
   • Grupa Robót

 

Graficzna reprezantacja struktury organizacyjnej.