Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w pasie drogowym

Zgodnie z art. 40 ust. 14 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Po zlokalizowaniu awarii w pasie drogowym prowadzący roboty niezwłocznie zawiadamia o tym zarządcę i w porozumieniu z nim określa termin i powierzchnię zajętego pasa drogowego. W przypadku zawiadomienia telefonicznego, konieczne jest niezwłoczne pisemne potwierdzenie faktu wystąpienia awarii.

Druk zgłoszenia awarii – DAW – w załączeniu.

Miejsce zgłoszenia o wystąpieniu awarii:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku,

ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik

tel. 0324227478 lub 0324227874, fax 0324227479

Obowiązujące opłaty skarbowe:

  • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa - 17,00 zł
  • za wydanie decyzji określającej warunki zajęcia pasa drogowego i przywrócenia do stanu poprzedniego w związku z wystąpieniem awarii - 10,00 zł

Wymienioną opłaty należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rybnik,

PKO Bank Polski S.A.

nr konta: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  • Od 01 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek bankowy.
  • Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne.
  • Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określony został na moment złożenia wniosku lub zgłoszenia.

Termin i sposób załatwiania:

Wydanie warunków zajęcia pasa drogowego i przywrócenia do stanu poprzedniego następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty zgłoszenia oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

W przypadku wejścia w pas drogowy bez zawiadomienia zarządcy drogi, przekroczenia ustalonego w porozumieniu terminu i powierzchni zajęcia pasa drogowego zarządca drogi wymierza karę pieniężną.
Podstawa prawna art. 40 ust.14 i ust.15 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. w Dz.U. z 2007r. Nr 19 poz.115).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (form_daw.doc)DAWZgłoszenie awariiSylwia Molitor25 kB8602013-08-13 22:002013-08-13 22:00