Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego to jest: kable energetyczne, telefoniczne, kable oświetlenia, ...

... kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, ciepłociąg, gazociąg itp.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cytowanego przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Złożenie wniosku.

Złożenie wniosku o uzgodnienie projektu budowlanego jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o zezwolenie na lokalizację w/w urządzeń w pasie drogowym drogi krajowej w świetle art. 39 ust.3 i art.40 ust.2 pkt 2 w/w ustawy publicznych dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych .

Wzór wniosku o uzgodnienie urządzenia nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - druk wniosku WUL w załączeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:


Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik

tel. 0324227478 lub 0324227874, fax. 0324227479.

Obowiązujące opłaty skarbowe i sposób ich zapłaty:

  • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
  • wymienioną opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rybnik

PKO Bank Polski S.A.

nr konta: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  • Od 01 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek bankowy.
  • Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określony został na moment złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
  • Wydanie zezwolenia w w/w sprawach jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225 , poz. 1635 ze zm.) - część III wykazu , poz. 44, w kol.4, pkt.8.

Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (WUL.doc)WULWniosek o uzgodnienie lokalizacji urządzeń Sylwia Molitor31 kB9582016-04-13 08:502016-04-13 08:50