Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - trwające

„Remont DP 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach na odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Zagłoby ".(ZP-SD/20DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:" Remont DP 5343S ul. Furgoła w Czerwionce Leszczynach a odcinku od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Zagłoby",odcinek długości 0,869 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.PDF)Ogłoszenie o zamówieniu.PDFOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek5320 kB2842019-11-22 12:482019-11-22 12:48
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1196 kB2922019-11-22 12:492019-11-22 12:49
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ.zip)Zał. 1-7 do SIWZ.zipZał. 1-7 do SIWZLidia Pawliczek82 kB2502019-11-22 12:572019-11-22 13:01
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 IPWULidia Pawliczek757 kB2732019-11-22 12:582019-11-22 13:01
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Dokumentacja Projektowa.zip)Zał. Nr 9 Dokumentacja Projektowa.zipZał.Nr 9 Dokumentacja ProjektowaLidia Pawliczek5512 kB2692019-11-22 12:582019-11-22 13:01
Pobierz plik (Zał. Nr 10 STWiOR.zip)Zał. Nr 10 STWiOR.zipZał. Nr STWiOR Lidia Pawliczek11855 kB2212019-11-22 12:582019-11-22 13:02
Pobierz plik (Zał. Nr 11 Przedmiar Robót.PDF)Zał. Nr 11 Przedmiar Robót.PDFZał. Nr 11 Przedmiar RobótLidia Pawliczek2917 kB3192019-11-22 12:592019-11-22 13:03
Pobierz plik (Zmiana treści SIWZ.PDF)Zmiana treści SIWZ.PDFZmiana treści SIWZSylwia Molitor2038 kB2872019-11-27 12:022019-11-27 12:02
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców.pdfOdpowiedzi na pytania WykonawcówLidia Pawliczek952 kB2722019-11-28 08:492019-11-28 08:49
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców II.pdf)Odpowiedzi na pytania wykonawców IIOdpowiedzi na pytania wykonawców IISylwia Molitor635 kB2632019-11-29 08:582019-11-29 08:58
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania Wykonawców III.pdf)Odpowiedzi na pytania Wykonawców III.pdfOdpowiedzi na pytania wykonawców IIISylwia Molitor346 kB2412019-12-06 08:362019-12-06 08:36
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.PDF)Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.PDFZbiorcze zestawienie złozonych ofertLidia Pawliczek350 kB2852019-12-09 12:592019-12-09 12:59
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdfInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek349 kB2712019-12-13 14:202019-12-13 14:20

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (ZP-SD/10DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy zamawiającego, zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach w gminie Czerwionka Leszczyny soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2020 r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli drogowej na ok. 3000 t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd19dwdp19 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak137 kB2592019-10-09 13:192019-10-09 13:19
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd19dwdp19 SpecyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak213 kB2652019-10-09 13:192019-10-09 13:19
Pobierz plik (Załączniki 1 do 6.zip)zpsd19dwdp19 Załączniki 1 do 6Załączniki 1 do 6Beata Stańczak147 kB2532019-10-09 13:262019-10-09 13:27
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd19dwdp19zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak439 kB2672019-10-17 12:432019-10-17 12:43
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)zpsd19dwdp19informacja o wyborze ofertyInformacja o wyborze ofertyBeata Stańczak528 kB2382019-10-25 12:582019-10-25 12:58

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2019/2020 (ZP-SD/18DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2019/2020 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą.
Pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg kieruje zamawiający poprzez system dyżurów prowadząc stały monitoring stanu dróg i pogody. „Akcja zima” prowadzona będzie z bazy terenowej zamawiającego zlokalizowanej przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach. Zamawiający według potrzeby będzie wydawał dyspozycje dotyczące zakresu prac i czynności do wykonania oraz rodzaju potrzebnego sprzętu do zimowego utrzymania dróg na zasadzie ustnego lub telefonicznego wezwania do pracy. Materiał do zwalczania śliskości zimowej zapewni zamawiający. Przedmiot zamówienia został podzielony na 12 zadań.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd18dwdp19 Ogłoszenie o zamówieniuOgłoszenie o zamówieniuBeata Stańczak216 kB2602019-10-07 13:392019-10-07 13:42
Pobierz plik (Specyfikacja.pdf)zpsd18dwdp19 SpecyfikacjaSpecyfikacjaBeata Stańczak276 kB3202019-10-07 13:402019-10-07 13:42
Pobierz plik (Załączniki 1 do 10.zip)zpsd18dwdp19 Załączniki 1 do 10Załączniki 1 do 10Beata Stańczak895 kB2852019-10-07 13:402019-10-07 13:43
Pobierz plik (Zał. 11 mapa.pdf)zpsd18dwdp19 Załącznik 11 mapaZałącznik 11 mapaBeata Stańczak6538 kB2802019-10-07 13:412019-10-07 13:43
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.PDF)zpsd18dwdp19zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak1034 kB2772019-10-15 12:502019-10-15 12:50
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert.PDF)zpsd18dwdp19informacja o wyborze ofertInformacja o wyborze ofertBeata Stańczak1394 kB2712019-10-23 14:362019-10-23 14:36
Pobierz plik (Informacja o wyborze ofert Zadanie 12.pdf)zpsd18dwdp19informacja o wyborze oferty Zadanie nr 12 - korektaInformacja o wyborze oferty Zadanie nr 12 korektaBeata Stańczak569 kB2582019-10-24 08:252019-10-24 08:25

: Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania (ZP-SD/17DW-DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remonty nawierzchni jezdni bitumicznych dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez ZDP w Rybniku, z podziałem na zadania .

1). Opis części zamówienia:

Zakres remontów podzielono na 2 zadania:

a). Zadanie nr 1 – Remont nawierzchni jezdni dróg wojewódzkich mieszankami mineralno – asfaltowymi
na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu DW
425,919,920,921,923,924,925,929,932,935;
Zakres szacunkowy robót obejmuje : wykonanie remontów o powierzchniach małych (o pow. do 100 m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 600 m2 , remonty o powierzchniach wielkowymiarowych( o pow. powyżej 100m2)
z zastosowaniem frezarki – ok. 1000 m2.
Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 1 na następujących drogach wojewódzkich :
935 w Rydułtowach i 925 Bełk – Stanowice.
Lokalizacja remontów może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich
z dróg wojewódzkich wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 11 do SIWZ.

B). Zadanie nr 2 – Remont nawierzchni jezdni dróg powiatowych mieszankami mineralno –
asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach mas bitumicznych z użyciem
frezarki .
Zakres szacunkowy robót obejmuje : remonty o powierzchniach wielkowymiarowych z zastosowaniem frezarki
– ok. 6600 m2.

Przewiduje się wykonanie remontów: dla zadania nr 2 na następujących drogach powiatowych
• 5311S w Palowicach ,
• 5628S w Bełku ,
• 5608S w Gaszowicach
• 5341S w Czerwionce Leszczynach, dz. Dębieńsko

Lokalizacja remontowanych miejsc może ulec zmianie , prace remontowe mogą być wykonywane na wszystkich z dróg powiatowych wymienionych w wykazie stanowiącym zał. Nr 12 do SIWZ.

Właściwe zakresy rzeczowe robót dla każdego z zadań będą ustalane na bieżąco i określane w pisemnych zleceniach, w zależności od potrzeb jakie ujawnią się w trakcie eksploatacji dróg, w okresie od podpisania umowy do obowiązywania jej ważności tj. 15 grudnia 2019r.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)zpsd17dwdp19ogloszenieOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek193 kB2662019-09-09 12:232019-09-09 12:23
Pobierz plik (SIWZ.pdf)zpsd17dwdp19siwzSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1354 kB2852019-09-09 12:242019-09-09 12:24
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ.zip)zpsd17dwdp19siwzzalacznikiZałączniki 1-7 do SIWZLidia Pawliczek86 kB2662019-09-09 12:252019-09-09 12:25
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)zpsd17dwdp19ipwuZał. Nr 8 do SIWZ Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek526 kB2662019-09-09 12:372019-09-09 12:37
Pobierz plik (Zał. Nr 9 Przedmiary robót.zip)zpsd17dwdp19przedmiaryZał. Nr 9 do SIWZ Przedmiary robótLidia Pawliczek31 kB2732019-09-09 12:382019-09-09 12:38
Pobierz plik (Zał. Nr 10 wzory formularzy kosztorysów ofertowych.zip)zpsd17dwdp19formularzekosztoysowZał. Nr 10 do SIWZ wzór formularzy kosztorysów ofertowychLidia Pawliczek34 kB2642019-09-09 12:392019-09-09 12:39
Pobierz plik (Załącznik-nr-11-Wykaz-dróg-wojewódzkich.pdf)zpsd17dwdp19wykazdwZał. Nr 11 do SIWZ Wykaz DWLidia Pawliczek598 kB2342019-09-09 12:402019-09-09 12:40
Pobierz plik (Załącznik -nr- 12-  Wykaz-dróg-powiatowych.pdf)zpsd17dwdp19wykazdpZał. Nr 12 do SIWZ Wykaz DPLidia Pawliczek583 kB3012019-09-09 12:412019-09-09 12:41
Pobierz plik (Zał. Nr 13 STWiOR zad. 1.zip)zpsd17dwdp19stdwZał. Nr 13 do SIWZ STWIOR DW zad1Lidia Pawliczek2184 kB2542019-09-09 12:422019-09-09 12:42
Pobierz plik (Zał. Nr 14 STWiOR zad. 2.zip)zpsd17dwdp19stdpZał. Nr 14 do SIWZ STWIOR DPzad.2Lidia Pawliczek112 kB2572019-09-09 12:432019-09-09 12:44
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zestawienie złożonych ofertZestawienie złożonych ofertBeata Stańczak6588 kB3232019-09-24 13:202019-09-24 13:21
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.PDF)zpsd17dwdp19informacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek369 kB2812019-10-03 11:242019-10-03 11:27

Montaż wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych (ZP-SD/16DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest montaż radarowych wyświetlaczy prędkości w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego w ilości 22 sztuk w różnych lokalizacjach. 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdf Beata Stańczak144 kB3082019-08-29 11:502019-08-29 11:50
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdf Beata Stańczak235 kB3152019-08-29 11:512019-08-29 11:51
Pobierz plik (Załączniki.zip)Załączniki.zip Beata Stańczak697 kB2912019-08-29 11:532019-08-29 11:53
Pobierz plik (Zestawienie złożonych ofert.pdf)Zbiorcze zestawienie złożonych ofert Beata Stańczak665 kB2572019-09-16 12:272019-09-16 12:32
Pobierz plik (Informacja o wyborze oferty.pdf)Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Beata Stańczak434 kB2492019-09-23 10:302019-09-23 10:30