Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.(ZP-SD/15DP/19)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n:
Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy Bełkowskiej w Bełku.
Zadanie obejmuje swym zakresem remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 5628S ulicy
Bełkowskiej ,na odcinku leśnym od km 2+026 do km 3+251 przejazdu kolejowego w Bełku.
Długość odcinka 1,225 km.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu.pdfOgłoszenie o zamówieniuLidia Pawliczek180 kB2542019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ.pdfSpecyfikacja Istotnych Warunków ZamówieniaLidia Pawliczek1158 kB2582019-07-23 13:392019-07-23 13:39
Pobierz plik (Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zip)Zał. 1-7 do SIWZ edytowalne.zipZał. 1-7 do SIWZ edytowalneLidia Pawliczek78 kB2322019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. Nr 8 IPWU.pdf)Zał. Nr 8 IPWU.pdfZał. Nr 8 Istotne Postanowienia Warunków UmowyLidia Pawliczek776 kB2212019-07-23 13:402019-07-23 13:40
Pobierz plik (Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zip)Zał. nr 9 Dokumentacja projektowa.zipZał. Nr 9 do SIWZ dok. projektowaLidia Pawliczek201 kB2412019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr 10 STWiOR  Bełkowska.zip)Zał. nr 10 STWiOR Bełkowska.zipZał. Nr 10 Specyfikacje Techniczne Wyk. i Odbioru Robót ILidia Pawliczek100 kB2232019-07-23 13:412019-07-23 13:41
Pobierz plik (Zał. nr  11  Przedmiar robót.zip)Zał. nr 11 Przedmiar robót.zipZał. Nr 11 SIWZ Przedmiar robótLidia Pawliczek393 kB2632019-07-23 13:422019-07-23 13:42
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert.pdf)zpsd15dpzestawienieofertZbiorcze zestawienie złożonych ofertLidia Pawliczek273 kB2412019-08-09 11:212019-08-09 11:24
Pobierz plik (Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-bip.pdf)zpsd15dpinformacjaowyborzeInformacja o wyborze najkorzystniejszej ofertyLidia Pawliczek284 kB2202019-08-26 12:272019-08-26 12:27