Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich i powiatowych wraz z montażem urządzeń odwadniających i regulacją rowów w pasach drogowych (ZP-SM/03DW-DP/2018)

Przedmiotem zamówienia są roboty związane z odwodnieniem pasa drogowego polegające na naprawie i montażu urządzeń drogowych kanalizacji deszczowych, odwodnienia powierzchniowego nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi oraz roboty w zakresie regulacji, umocnienia i konserwacji rowów odwadniających pas drogowy wraz ze zjazdami z dróg.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie odwodnienia dróg wojewódzkich...

Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania (ZP-SD/2DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest zadanie p.n: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie remontów nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych, z podziałem na zadania

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg powiatowych i...

Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/1DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie oznakowania drogowego pionowego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik, które zostało podzielone na dwa zadania.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie oznakowania drogowego...

Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.(ZP-SD/22DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest: Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy Nowej w Jankowicach.

Czytaj więcej: Remont odcinka drogi powiatowej 5610S ulicy...

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2017/2018 (ZP-SD/21DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2017/2018 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania dróg wraz z obsługą.

Czytaj więcej: Świadczenie usług zwalczania śliskości i...