Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5604S na odcinku ulicy Raciborskiej w Bogunicach.(ZP-SD/15DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej nr 5604S
na odcinku ulicy Raciborskiej w Bogunicach”

Czytaj więcej: Budowa chodnika i remont nawierzchni jezdni w...

Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 3546S ulicy Szkolnej w Raszczycach.(ZP-SD/14DP/17)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu drogi powiatowej 3546S
ulicy Szkolnej w Raszczycach

Czytaj więcej: Remont chodnika i nawierzchni jezdni w ciągu...

Remont drogi powiatowej 5621S na odcinku ulicy Przemysłowej w Czerwionce Leszczynach.(ZP-SD/13DP/17

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont drogi powiatowej 5621S na odcinku ulicy Przemysłowej
w Czerwionce Leszczynach

Czytaj więcej: Remont  drogi powiatowej 5621S na odcinku ulicy...

Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach, od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do zameczka.(ZP-SD/12DP/17)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks. Pojdy w Leszczynach,

Czytaj więcej: Remont odcinka drogi powiatowej 5613S ul. ks....

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym w podziale na cztery zadania (ZP-SD/11DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich z podziałem na cztery zadania.

Zadanie 1 - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich

Zadanie 2   - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych

Zadanie 3 - Bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym drogi wojewódzkiej nr 924 i nr 925, na obszarze:

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic 3Maja,Furgoła i Parkowej w Czerwionce-Leszczynach.

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ulic Żorskiej i Wyzwolenia w sołectwie Stanowic.

wyspy kanalizującej ruch na skrzyżowaniu ulic 3 Maja i Kościuszki w Czerwionce-Leszczynach.

wyspy centralnej ronda na skrzyżowaniu ul. Zwycięstwa i węzła autostrady A1 w sołectwie Stanowice.

Zadanie 4 - Wykonanie wyceny wartości drewna możliwego do pozyskania z wycinki zadrzewień  w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz dróg wojewódzkich utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku, oraz sporządzenie operatu szacunkowego.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie...