Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych(ZP-SD/10DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych
w zakresie robót naprawczych i remontowych, polegające m.in.na :

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu...

Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach.(ZP-SD/9/2017)

. Przedmiotem zamówienia jest „Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5311S ulicy Wiejskiej w Palowicach”.

Czytaj więcej: Remont nawierzchni jezdni drogi powiatowej 5311S...

Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik (ZP-SD/8DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest „Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik”, które obejmuje wykonanie odnowy oznakowania poziomego w ciągu całej sieci dróg powiatowych posiadającej oznakowanie poziome, zlokalizowanych na terenie gmin powiatu rybnickiego tj.: Lyski, Gaszowice, Jejkowice, Świerklany, Czerwionka-Leszczyny oraz wykonanie pozostałych robót w zakresie oznakowania poziomego w ciągu dróg powiatowych i wojewódzkich utrzymywanych przez ZDP Rybnik.

Czytaj więcej: Odnowa i wykonanie oznakowania poziomego w ciągu...

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na dwa zadania (ZP-SD/7 DW-DP/17)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na dwa zadania.

Czytaj więcej: Koszenie traw, chwastów i jednorocznych...

Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej ulicy Rudzkiej w Gaszowicach ZP-SD/6DP/17

1.   Przedmiotem zamówienia jest  „Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i 5026S oraz drogi gminnej
                 ulicy Rudzkiej w Gaszowicach”, obejmująca:
              a)    Przebudowę skrzyżowania dróg –część drogową w zakresie :
-    ulicy Rybnickiej DP 5608S odcinek R ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+116,18 (oś ronda)- 100,18 m,
-    ulicy Rydułtowskiej DP 5026S odcinek R6 ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+110,26 (oś ronda) -      94,26 m,
-    ulica Wiejskiej DP 5608S odcinek W ÷ R5 od km 0+000,00 do km 0+073,82 (oś ronda) -   57,82 m,
-    ulica Rudzkiej odcinek R4a ÷ R4b od km 0+000,00 do km 0+040,28 (od krawędzi ul. Rybnickiej DP 5608S)- 25,42 m,
-    tarcza ronda - o promieniu 13,00 m-  81,64 m,
-    przystanek autobusowy - odcinek od km 0+000,00 do km 0+060,15    -  60,15 m,
-    zjazd (wyjazd) przystanek autobusowy - odcinek od km 0+000,00 do km 0+023,02 m (od krawędzi ul. Rybnickiej)-19,32 m .

Czytaj więcej: Przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych 5608S i...