Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Remont ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej nr 5613S – ulicy ks. Pojdy w Czerwionce Leszczynach, dzielnica Leszczyny (ZP-SD/23DP/16

Przedmiotem zamówienia jest remont ciągu pieszego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5613S – ulicy ks. Pojdy w Czerwionce Leszczynach, dzielnicy Leszczyny,

Czytaj więcej: Remont ciągu pieszego w pasie drogi powiatowej...

Przebudowa drogi powiatowej nr 3538S ul. Morcinka w Pstrążnej.(ZP-SD/22DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej 3538S na odcinku ulicy Morcinka w Pstrążnej
od km 0+410 załączonej dokumentacji projektowej do km 1+081 tj. do granicy z powiatem raciborskim ,
łącznej długości 0,671km, polegająca m.in. na :

Czytaj więcej: Przebudowa  drogi powiatowej nr  3538S ul....

Remont drogi powiatowej nr 7806S ulicy Szerockiej w Świerklanach.(ZP-SD/21DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest : Remont drogi powiatowej nr 7806S ulicy Szerockiej w Świerklanach, od skrzyżowania z ulicą Boryńską do granicy z m. Jastrzębie Zdrój. Długość odcinka 1,668 km.

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 7806S   ulicy...

Świadczenie usług zwalczania śliskości i odśnieżania dróg wojewódzkich i powiatowych w sezonie zimowym 2016/2017 (ZP-SD/19DW-DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług związanych ze zwalczaniem śliskości i odśnieżaniem dróg wojewódzkich i powiatowych utrzymywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku w sezonie zimowym 2016/2017 przy użyciu sprzętu do zimowego utrzymania wraz z obsługą.

Czytaj więcej: Świadczenie usług zwalczania śliskości i...

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Głównej w Jejkowicach.(ZP-SD/20DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Głównej
w Jejkowicach, od skrzyżowania z drogą gminną ul. Szkolną do skrzyżowania z drogą gminną ul. Przemysłową.
Długość odcinka 532,9 m

Zakres remontu obejmuje m.in.:

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5601S  na odcinku...