Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich – remonty cząstkowe nawierzchni jezdni o powierzchniach małych i wielkowymiarowych – etap II .(ZP-SD/18DW/16)

Przedmiotem zamówienia jest :
Bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w zakresie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni o powierzchniach
małych i wielkowymiarowych mieszankami mineralno - asfaltowymi na gorąco wyprodukowanymi w wytwórniach
mas bitumicznych z użyciem frezarki w ciągu dróg wojewódzkich:

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie dróg  wojewódzkich – remonty...

Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2016/2017 (ZP-SD/17DW-DP/16)

1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa na plac składowy Zamawiającego zlokalizowany przy ul. Zwycięstwa w Stanowicach soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg tj. rozsypywania i zwalczania śliskości zimowej. Koszty transportu, załadunku i wyładunku soli ponosi w całości Wykonawca.
2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczać sól partiami według zapotrzebowania Zamawiającego w okresie od podpisania umowy do 15.04.2017r. Ilość dostaw soli uzależniona będzie od panujących warunków atmosferycznych. Zamawiający prognozuje zużycie soli na około 3500t. Zamawiający zastrzega, że podana ilość jest wielkością szacunkową. Z tytułu niezrealizowania zakupu prognozowanych ilości soli Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

Czytaj więcej: Dostawa soli drogowej luzem z antyzbrylaczem do...

Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Rybnickiej w Nowej Wsi.(ZP-SD/16DP/16)

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zadanie p.n. Remont drogi powiatowej nr 5601S na odcinku ulicy Rybnickiej w Nowej Wsi, długości 881m, początek remontu tj. km. 0+000 przyjęto za skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 923.

Zakres remontu obejmuje m.in.:

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5601S  na odcinku...

Remont drogi powiatowej nr 5341S ulicy Prostej w Czerwionce Leszczynach dz. Dębieńsko.(ZP-SD/15DP/16)

Przedmiotem zamówienia jest :Remont drogi powiatowej nr 5341S ulicy Prostej w Czerwionce Leszczynach
(od skrzyżowania z DP 5343S km umowny 0+000 do posesji nr 5 km umowny 0+220) , długości 0,220 km wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Ornontowicką .

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5341S ulicy Prostej w...

Utrzymanie zieleni przydrożnej z podziałem na 2 zadania. (ZP-SD/14DW-DP/16

Przedmiotem zamówienia są usługi:

Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym w podziale na dwa zadania:
Zadanie 1 - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich
Zadanie 2 - Utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych

Czytaj więcej: Utrzymanie zieleni przydrożnej z podziałem na 2...