Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zamówienia publiczne - archiwalne

Remont drogi powiatowej 5608S od skrzyżowania z ul. Kolejową w Gaszowicach do skrzyżowania z ul. Wolności w Suminie (ZP-SD/8DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest: Remont drogi powiatowej nr 5608S w Suminie i Gaszowicach na odcinku od skrzyżowania z DP 5601S w Suminie (km roboczy 1+772 krawędź jezdni do skrzyżowania z DP 5617S w Gaszowicach (km 0+000 w miejscu przejścia pod drogą kanału deszczowego) tj. ul. Rybnicka w Suminie i ul. Wiejska w Gaszowicach; długość odcinka 1,772 km.

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej 5608S od skrzyżowania z...

Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina CZĘŚĆ I - Przepust drogowy w m. Sumina km 1+322,70 (ZP-SM/07DP/2018)

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w zakresie przepustu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nt 5608S w m. Sumina, km 1 + 322,70 realizowane w ramach zadania p.n. "Remont drogi powiatowej nr 5608S odcinek od skrzyżowania z ul. Kolejową w m. Gaszowice do skrzyżowania z ul. Wolności w m. Sumina.

Czytaj więcej: Remont drogi powiatowej nr 5608S odc. od...

Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych na terenie Powiatu Rybnickiego oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich (ZP-SD/6DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania zieleni przydrożnej w pasie drogowym dróg powiatowych oraz bieżącego utrzymania żywopłotów i krzewów w pasie drogowym dróg wojewódzkich z podziałem na zadania:

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie zieleni przydrożnej w pasie...

Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych, z podziałem na zadania (ZP-SD/5DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu dróg wojewódzkich i powiatowych w zakresie robót naprawczych i remontowych, z podziałem na 3 zadania.

Czytaj więcej: Bieżące utrzymanie chodników i poboczy w ciągu...

Koszenie traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym dróg powiatowych i wojewódzkich oraz bieżące utrzymanie żywopłotów i grup krzewów oraz utrzymanie zieleni w pasie drogowym dróg wojewódzkich (ZP-SD/4DW-DP/18)

Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich w zakresie koszenia traw, chwastów i jednorocznych samosiewów w pasie drogowym z podziałem na trzy zadania:

Czytaj więcej: Koszenie traw, chwastów i jednorocznych...